ICT-integratie in het basisonderwijs


 Ritsen: een methode om ict te (leren) integreren in de dagelijkse lessen

DAA120E7 2597 4CA0 99B1 F6F918026F3E

Doel van ‘ritsen’

Ict op een zinvolle wijze laten meespelen in hedendaags onderwijs:

hoe moet dat? Wanneer moet dat ook nog? Deze vragen klinken nog regelmatig... De tweede vraag zal overbodig worden indien we duidelijk een antwoord kunnen formuleren op de eerste vraag: hoe we dit bij voorkeur gaan doen. Ict als doel; er over leren. Laat dit duidelijk wezen: zo hoort het niet. Ict echter als middel inschakelen: zo hoort het! Maar... Als middel? Een hamer gebruik je als middel: kloppen op iets. Een zaag gebruik je als middel: iets korter maken of verdelen in stukken.

Ritsen is het samenvoegen van de eindtermen ict en de leerplan- of methodedoelen. Je schakelt ict in met de bedoeling de beoogde lesdoelen te bereiken. Zo is ict duidelijk een middel.

Ict als middel

Je wil met ict het leerproces van de leerling: veranderen, verbeteren, boeiender, beeldrijker, gestructureerder, inzichtelijker, ... maken. Was het dan niet goed, zoals we het deden voordat de wereld besmet raakte met het ict-virus? Jawel, maar de wereld van ‘toen’ bestaat niet meer, ook al hunkeren we er (af en toe) nog naar.

Zij die een tijd geleden nog weerstand boden deden in feite aan negationisme: ontkennen dat het bestond. We hoeven er geen pleidooi meer voor te houden: ict kan en mag je niet meer negeren op school. Zoniet ontken je de leefwereld van het kind. Alleen boksen we een beetje op tegen het thuisgebruik: ict in de vrije tijd. Dat is grotendeels iets anders als het doel van ict op school: faciliteren van het onderwijs!

Het is een krasse uitspraak: tot op heden zijn er nog geen leerkrachten die hiervoor opgeleid zijn, zijn er nog geen uitgeverijen die hier werk van hebben gemaakt. Laat dat nu net de twee hoofdrolspelers zijn van het drama / bijspel: onze school! We kunnen erover klagen en zagen of ... ... er iets aan doen!

... ritsen: op weg naar integratie, stapje na stapje

Als leerkracht spelen we mee (hoofdrol?) in het blijspel met daarin nog de volgende personages:

o De leerplandoelen

o De methodedoelen

o De eindtermen (ict)

o De leerling

o De visie van de school op (goed) onderwijs verstrekken

Misschien zijn er nog wat figuranten die elk, meer of minder, hun eigen invloed op het spel hebben. Dit kan van school tot school verschillen. Onze tegenspelers maken onze eigen rol er niet gemakkelijker op:

a) Leerplandoelen: geven zij ‘hints’ naar ict-toepassingen om de doelen te bereiken? (Neen)

b) De methodedoelen: concrete tips en werkvormen om, m.b.v. ict, actief aan de slag te gaan i.f.v. de leerstof? (Niet echt)

c) De eindtermen ict: zij geven geen directe verbinding naar de beoogde leerstofdoelen. De lkr moet het zelf maar ‘zien’ te koppelen!(Ook niet dus)

d) De leerling: het fenomeen van tablets thuis manifesteert zich in de groeiende onkunde op pc op school. Er is zelfs een stroomversnelling op dat vlak waarneembaar. Werken met een pc gaat erop achteruit. (Zeker niet)

e) De visie van de school: is er een visie op onderwijs en ict, en zoja, staan directie èn alle leerkrachten daar enthousiast achter? (Geen idee)

 

Het systeem van het “ritsen” in combinatie met overleg met en ondersteuning door de ict-coördinator moet de leerkracht op weg helpen naar zelfstandigheid. Die ondersteuning, in de vorm van ‘bijna hapklare’ ict-toepassingen, zal een blijvende taak voor de ict-co zijn. De leerkracht zal enkel de bereidheid moeten hebben om te slikken...

 

| Copyright ┬ę 2018 Lucien Hermans | All Rights Reserved |