ICT-integratie in het basisonderwijs


Artikelindex


Digitale Didactiek

 

1         Inleiding

pencil3b Binnen het onderwijs vinden veel veranderingen plaats. Steeds vaker wordt er een actievere houding van de leerling verwacht om zijn eigen kennis te verwerven. De laatste jaren wordt er steeds meer gebruik gemaakt van de computer (red.: "en tablet") binnen het onderwijs. De verwachting is dat deze trend zich doorzet de komende jaren. Steeds meer mensen gaan ook inzien dat de computer (red.: "en tablet") binnen de les van groot nut kan zijn.

Het gebruik van de computer of tablet binnen de les behelst niet alleen het (digitaal)aanbieden van een leerboek op de computer of tablet. De computer of tablet biedt namelijk veel meer mogelijkheden. De grote vraag die gesteld kan worden is: wat kan de computer en tablet ons bieden voor verbetering in het onderwijs?

Hoewel de computer of tablet veel kan, is het op dit moment nog niet zover dat de computer of tablet de leerkracht kan gaan vervangen. Er zal eerder gekeken moeten worden hoe de computer of tablet de leerkracht kan ondersteunen in het verzorgen van de lessen welke hij/zij geeft met als doel de kwaliteit van het onderwijs voor de leerling te verbeteren. Uiteindelijk zal het toch moeten gaan om de leerling, dat deze voldoende wordt voorbereid om goed te kunnen functioneren in de samenleving, met behulp van de kennis en ervaringen welke hij opdoet binnen het onderwijs.

Niet iedere leerling leert op dezelfde manier. Daarom zal er altijd een evenwicht gevonden moeten worden tussen de verschillende didactische mogelijkheden welke er zijn om de stof over te dragen. De didactiek via de computer of tablet, ook wel de digitale didactiek genoemd, is een van de methoden. Ondanks het feit dat er steeds meer materiaal wordt ontwikkeld binnen de digitale didactiek, wil dit niet zeggen dat dit altijd de beste methode is. Er zal altijd een gezonde afwisseling moeten zijn tussen de verschillende manieren van aanbieden van onderwijs.

BRON: http://biodesk.nl/project_biodesk/wat_is_digitale_didactiek.php

 

| Copyright ┬ę 2018 Lucien Hermans | All Rights Reserved |