ICT-integratie in het basisonderwijs


Binnenklasdifferentiatie

Differentiëren is een uitdaging die je (nog) niet bent aangegaan of die je met beide handen hebt aangegrepen.
Graag willen we jou ervan overtuigen (indien dit nog nodig moest zijn) dat het de moeite waard is. 

Waarom binnenklasdifferentiatie?

Vooraleer op deze vraag een antwoord te kunnen formuleren, willen we vertrekken van volgende definitie:

Binnenklasdifferentiatie is het proactief, positief en planmatig omgaan met verschillen tussen leerlingen (interesses, leerstatus en leerprofiel) in de klas met het oog op het zo groot mogelijke leerrendement voor elke leerling in functie van motivatie, leerwinst en leerefficiëntie. (Op't Eynde 2004)

Wanneer de school een structuur heeft van klasgroepen, gebaseerd op de leeftijd van de kinderen, word je - door die opbouw - verplicht om gedifferentieerd te werken voor deze groep. Geen twee leerlingen zijn hetzelfde. Ze verschillen op allerlei mogelijke wijzen.

  • verschillen in interesse (leerrendement verhogen door in te spelen op interesse door bvb het aanbieden van keuzemogelijkheden)
  • verschillen in leerstatus (is de huidige status: evolueert voortdurend bij leerwinst en kan verschillen per leervak)
  • verschillen in leerprofiel (leerefficiëntie verhogen - welke wijze van 'leren' ligt de leerling best)

Binnenklasdifferentiatie houdt in dat je erkent dat je klasgroep heterogeen is en je die verschillen op een positieve manier wil benutten en benaderen zodat de betrokkenheid en dat welbevinden hoog blijven en je een maximaal leerrendement bekomt.

Binnenklasdifferentiatie steunt op meer dan cijfergegevens!

Aan het einde van het schooljaar of net voor de start van het nieuwe houden we "overgangsbesprekingen": de toekomstige klastitularis maakt, bij wijze van "een collegiaal overleg", kennis met de leerlingen van het nieuwe schooljaar. Het belang van een juist en zo volledig mogelijk beeld valt hier niet te onderschatten en kan/zal als basis dienen van de gedifferentieerde aanpak dat schooljaar. Goed om in het achterhoofd te houden bij het bespreken is: goede informatie = 'good to know' en niet 'nice to know'.

Cijfers vertellen over hetgeen het kind bereikt heeft aan het einde van het schooljaar. Hoe dat gebeurd is, zeggen ze niet. Was de leerling gemotiveerd, geïnteresseerd, te boeien,...
Om deze gegevens te verzamelen kan je aan observatie doen. Regelmatig schrijf je kernachtig op wat je bemerkt, vaststelt, zonder enige vorm van interpretatie (waarom dat zo is). Het waarom zal je pas kunnen aangeven na onderzoek, na dieper te hebben gekeken naar het verschijnsel of na een goed gesprek misschien, wanneer het hele plaatje compleet is.

| Copyright ┬ę 2018 Lucien Hermans | All Rights Reserved |